Stanowisko laboratoryjne do badania wydajności wymienników ciepła stosowanych w instalacjach C.O. dla budynków mieszkalych

Stanowisko do badania wymienników ciepła zostało zaprojektowane przez członków KN Ignis i zbudowane w ramach konkursu Grant Rektorski 2014. Głównym celem projektu było zapoznanie się z rodzajami, budową oraz cechami charakterystycznymi wymienników ciepła stosowanych w instalacjach grzewczych. Dodatkowo studenci mogli poznać elementy tworzące instalację grzewczą, zasady ich doboru oraz sposób montażu w rzeczywistej instalacji.

Aktualnie nasza praca przy tym stanowisku ma na celu przystosowanie i zaadoptowanie układu do celów dydaktycznych. Główne zadanie polega na sprawdzeniu wpływu konfiguracji układu na efektywność pracy dwóch typów wymienników ciepła. Pracujemy na wymienniku płytowym Promag PGM-1c-22 o powierzchni wymiany ciepła 0,35 m2 oraz płaszczowo-rurowym JAD 3.18 o powierzchni wymiany ciepła 2,2 m2. Celem naszych pomiarów jest zbadanie wielkości wydatku objętościowego wody zimnej oraz gorącej, efektywności, mocy oraz współczynnika przejmowania ciepła przy zastosowaniu konfiguracji przeciw- oraz współprądowej.