50. Konferencja Studenckich Kół Naukowych 10.05.2012