51. Konferencja Studenckich Kół Naukowych 8.05.2013