Krótka historia Koła

Historia Studenckiego Koła Naukowego Energetyków Ignis zaczyna się w marcu 2011. Wtedy to spotkali się późniejsi założyciele Koła – Inga Wądrzyk, Marta Kościelska, Rafał Polepszyc oraz Maciej Żyrkowski, skupieni w różnych organizacjach studenckich. Podczas wspólnych prac nad projektem naukowym, zrodziła się potrzeba i pomysł założenia nowego Koła Naukowego na Wydziale Energetyki i Paliw. Bardzo szybko zabrano się za realizację tego pomysłu, głównie dzięki zapałowi i zaangażowaniu Ingi Wądrzyk oraz Rafała Polepszyca, którzy wzięli na siebie trud związany z rejestracją organizacji. W maju odbyło się spotkanie założycielskie, na którym wybrano pierwszy zarząd Koła, w składzie: Inga Wądrzyk (Przewodnicząca), Aleksandra Grzybowska (Vice Przewodnicząca), Rafał Polepszyc (Koordynator ds. projektów) oraz Marcin Jurek (Koordynator ds. pozyskiwania sponsorów). Cały proces rejestracji zakończył się 30 sierpnia 2011 r. po uzyskaniu zgody JM Rektora, którą to datę należy uznać za oficjalny początek istnienia Koła Energetyków Ignis.

Od tego czasu KE Ignis zrealizowało szereg projektów, w tym część w ramach Grantu Rektorskiego. Niektóre z nich zostały zaprezentowane w ramach Konferencji Studenckich Kół Naukowych. Kliknij i przeczytaj więcej o naszych projektach.