Kim jesteśmy?

SKN Energetyków Ignis działa od sierpnia 2011 roku przy Katedrze Maszyn Cieplnych i Przepływowych Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zajmujemy się tematyką energetyki i inżynierii cieplnej, maszyn i urządzeń energetycznych, efektywnością wykorzystania źródeł odnawialnych i nieodnawialnych oraz nowymi technologiami z tym związanymi.

Organizujemy seminaria, warsztaty, szkolenia i konferencje oraz ciekawe wycieczki, dając studentom szanse rozwoju osobistego i ukierunkowania swoich zainteresowań. Bierzemy udział m.in. w Konferencji Studenckich Kół Naukowych, Tygodniu Zrównoważonej Energii oraz Nocy Naukowców.

Współpracujemy z firmami zajmującymi się tematyką energetyki. W tym roku jest to EDF (patrz: Konkursy EDF dla KN Ignis), poprzednio m.in. STIEBEL ELTRON, ABB, RAFAKO S.A..

Więcej informacji o naszych projektach znajdziesz w zakładce Projekty. Jeśli masz pytania, zapraszamy do zakładki Kontakt i na najbliższe spotkanie Koła.